تماس با سیتی دانش

Use two fingers to move the map

Map Data
Map data ©2019
Map DataMap data ©2019
Map data ©2019

بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال فرمایید

  • مرکز تحقیقات :

  • خیابان کاگرشمالی - خیابان گردآفرید - نبش خیابان هیئت - پلاک ۱۱۵ - پارک علم و فناوری مدرس
  • 021-66919153 (داخلی 3141)
  • 021-66919153
  • info@citidanesh.ir
  • دفتر مرکزی :

  • خیابان کاگرشمالی - خیابان گردآفرید - نبش خیابان هیئت - پلاک ۱۱۵ - پارک علم و فناوری مدرس
  • 021-66919153 (داخلی 3141)
  • 021-66919153
  • info@citidanesh.ir